FRIVILLIGT ARBEJDE & CSR

Jeg været med til at:

…facilitere samtalegrupper og foredrag som formand for Bedre Psykiatri i Sorø/Ringsted.

…skabe et fyraftensmøde om stress, forandringer og trivsel på Danmarks Mentale Sundhedsdag 2019 – støttet af Velliv Foreningen.

…skrive bogen ‘Livet Har dig’ red. Lotte Lykkegaard Laursen og Christian Frederik Olsen.

…skrive bogen ‘Dit selvhelbredende Sind,’ som nu også er udkommet på grønlandsk.

…undervise elever i udskolingen i de psykologiske principper bag trivsel, robusthed og mental sundhed.

…udvikle et curriculum med kreative, mindfulde trivsels-øvelser til børn og unge i grundskolen i Danmark og USA

…undervise unge i gymnasiet og på HF i at slippe eksamensangst- og high performe – helt naturligt og afslappet.

…skabe og afvikle konference for indsatte og ansatte i fængsler – med støtte fra Velliv Foreningen.

…undervise stress-sygemeldte i, hvordan de kan finde tilbage til deres naturlige mentale sundhed, balance og overskud efter at have været ramt af stress – for Tid & Balance – med støtte fra Velliv Foreningen.

Og så glæder jeg mig til at være medskaber af et forskningsprojekt omkring mental sundhed, og et antal mindre projekter, som jeg snart vil fortælle mere om her på siden.