FRIVILLIGT ARBEJDE & CSR

Jeg været med til at:

…skabe et fyraftensmøde om stress, forandringer og trivsel på Danmarks Mentale Sundhedsdag 2019 – støttet af Velliv Foreningen.

…skrive bogen ‘Livet Har dig’ red. Lotte Lykkegaard Laursen og Christian Frederik Olsen.

…skabe og udvikle foreningen 3PDK, har bl.a. skabt kommunikationsplatformen.

…skrive bogen ‘Dit selvhelbredende Sind’

…undervise elever i udskolingen i de psykologiske principper bag trivsel, robusthed og mental sundhed.

…udvikle et curriculum med kreative, mindfulde trivsels-øvelser til børn og unge i grundskolen

…undervise unge i gymnasiet og på HF i at slippe eksamensangst

…skabe og afvikle konference for indsatte og ansatte i fængsler – med støtte fra Vellivforeningen

…undervise stress-sygemeldte i hvordan de kan finde tilbage til deres naturlige mentale sundhed, balance og overskud efter at have været ramt af stress – for Tid & Balance – med støtte fra Velliv Foreningen.

Og så glæder jeg mig til at være medskaber af et forskningsprojekt omkring mental sundhed, og et antal mindre projekter, som jeg snart vil fortælle mere om her på siden.