FRIE, MINDFULDE BØRN (Rolige, trygge og glade børn):

Trivsels-samtaler:

Jeg tilbyder også trivsels-samtaler med børn – og hjælper dem til at finde tilbage til deres naturlige medfødte ubekymrede mentale tilstand – og få en ny forståelse af deres tanker og bekymringer.

Det er en rar og hyggelig samtale, hvor jeg fortæller barnet om vores indre vejrsystem, om tanketog og tankemonstre, superhelte og heltinder – og jeg bruger rekvisitter som sæbebobler, balloner, glimmerglober & mindfulness styrkekort for at vise dem vejen tilbage til et mindfuldt, blomstrende og ubekymret børneliv.

Trivsels-samtalerne smitter af på hele familien – især når I som forældre også lærer forståelsen, så I kan støtte jeres barn på sin vej mod bedre trivsel.

Udover at jeg har uddannelse i og erfaring med at arbejde med mennesker med autisme, angst, skizofreni og depression – og har arbejdet med børn og unge i grundskolen og i gymnasiet bl.a. Og så bringer jeg også mine erfaringer med mine egne børn og denne forståelse ind i samtalen.